Merete Nordbotn

Født 1972, utdannet psykolog (Cand. psychol) ved profesjonsstudiet, NTNU i 2000. Ferdig utdannet psykologspesialist med fordypning barn/ungdom i 2008.

Jeg har over 20 års erfaring som psykolog i arbeid med barn, ungdom og voksne fra kommune og Spesialisthelsetjenesten. Gjennom dette arbeidet har jeg jobbet med individualterapi, gruppeterapi, familie- og foreldrearbeid. Fra barne og ungdoms-psykiatrien har jeg erfaring med behandling av ungdom med alvorlige sammensatte psykiske lidelser og deres familier, både over tid og i akuttpsykiatriske situasjoner.

Ved siden av arbeidet som behandler/terapeut har jeg hatt ulike roller og oppgaver; behandlingsansvarlig, teamleder, tillitsvalgt og  veiledning av psykologer i spesialisering og veiledning av andre faggrupper.

I tillegg til å jobbe som privatpraktiserende psykolog, har jeg siden våren 2011 hatt min hovedarbeidsplass som universitetslektor ved psykologisk institutt, NTNU, med veiledning og undervisning av fremtidige psykologer som hovedoppgave.