Behandling

Innfallsvinkel i møtet med pasienter i min praksis :

Ved psykiske vansker/lidelser kan måten man føler og tenker på oppleves uforståelig og kaotisk. Det er viktig for meg som terapeut å etablere en god relasjon der du kjenner deg respektert og ivaretatt. I terapeutisk arbeid er dialogen vårt viktigste verktøy, og utgangspunktet for behandling/terapi/veiledning og endringsarbeid blir dermed hva du har mest behov for å snakke om her og nå.

  • Som terapiformer anvender jeg både eksistensielle, psykodynamiske og kognitive tilnærminger, og tilpasser behandlingen til den enkeltes behov.

  • Hvilken terapiform som er best egnet er avhengig av hvilke typer problem du ønsker hjelp med og dine personlige forutsetninger påvirker hvilken arbeidsmåte som vil passe best.

  • Hvor langvarig terapien skal være avhenger av hvor fastlåst situasjonen oppleves og/eller hvor mye problemene påvirker funksjonsnivået.

 

Jeg er medlem av Norsk psykologforening noe som innebærer at jeg har forpliktet meg til å arbeide i tråd med rådende fagetiske standarder. Dette gir en helt nødvendig kvalitetssikring og trygghet for pasientene.